Piepknor.nl zoekt schrijvers

Piepknor.nl is een jong initiatief, en dat is te merken. We hebben nog niet zo heel veel content op de site staan, maar wat er staat wordt gewaardeerd, merken wij aan de reacties en de statistieken. Graag willen we in het nieuwe jaar nog veel meer nieuwe recensies, artikelen, nieuws, interviews en evenementverslagen publiceren op onze site. En hoewel dat ongetwijfeld gaat gebeuren, willen we graag dat de site nog interessanter gaat worden.

Om die reden zoeken wij mensen die een bijdrage willen leveren aan de site als schrijver. Schrijven voor Piepknor.nl gebeurt op vrijwillige basis (wie weet in de toekomst af en toe een gratis recensie-exemplaar, of ergens toegang tot een feest?). Er is geen verplichte minimum-bijdrage, maar het zou natuurlijk fijn zijn als je op regelmatige basis iets kan schrijven. Een goede beheersing van de Nederlandse taal (af en toe een foutje mag best), een prettige schrijfstijl en een affiniteit met het piepknor-genre zijn wel vereisten.

Zin om mee te doen? Laat een comment achter op dit bericht (zorg ervoor dat het ingevulde e-mailadres klopt), dan nemen we binnenkort contact met je op.

This entry was posted in Piepknor and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 thoughts on “Piepknor.nl zoekt schrijvers

  1. ik vind het leuk om af en toe iets te krabbelen. ben jong, gezinsmanager (huisvrouw dus) en schrijf graag over actualiteiten maar houd er ook van om van niets iets te maken in een stukje.

  2. Goedemorgen,

    Ik wil wel mee gaan helpen hiermee. Heb mijn voorkeuren in de wat stevigere genreconcepten van drum ‘n bass, electro en dubstep, maar ook daar wordt behoorlijk gepiept en geknord.
    Daarbij loop ik als music director van kx red hot behoorlijk mee in de frontlinie van de nieuwe releases (in alle muzikale genres) dus zit redelijk dicht ‘op het vuur’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>