Over Piepknor.nl

De naam van deze weblog is zelfverzonnen en staat voor bepaalde vormen van muziek in
een ‘donker’ hoekje van het spectrum. Muziek die volgens menigeen wordt vergeleken met ge-piepknor, zoals ook door een dj van Kink FM in hun nadagen werd genoemd. Maar wie dat zegt, luistert te veel naar Rihanna en zo…. ;-)

Het idee voor deze blog is ontstaan tijdens de wandeling door hartje Utrecht naar de auto na afloop van de memorabele afscheidavond “Kink-Bedankt” op 16 september 2011. Want met het einde van dit station betekende het ook een (voorlopig) einde van X-Rated en internetzender KinkX-Rated. Een belangrijke ambassadeur van dit genre is Bob Rusche en één van de weinigen in Nederland met een sterke voorkeur voor experimentele muziek, avant-garde, industrial, (dark) ambient en electronisch.

Wij willen samen met hem in blog-vorm een ‘doorstart’ maken om een podium in stand te houden. Het is de bedoeling dat we over nieuwe maar ook oude albums vertellen. Of je het nu een recensie noemt of tips met interessante achtergronden. Maar ook interessante optredens, recensies in pers of op internet of wat dan ook, zijn hier welkom.